Szkolenia

Warszaty-szkolenia z zakresu podnoszenia efektywności uczenia się

Zajęcia mają charakter praktycznych warsztatów, w trakcie których uczestnik poznaje i wykonuje ćwiczenia pozwalające usprawnić potencjał intelektualny i możliwości poszczególnych funkcji umysłowych (myślenia słowno-pojęciowego, wnioskowania i myślenia logicznego, przyczynowo-skutkowego, wyobraźni i myślenia przestrzennego itd.) Zajęcia mają charakter praktycznych warsztatów, w trakcie których uczestnik poznaje i wykonuje ćwiczenia pozwalające usprawnić potencjał intelektualny i możliwości poszczególnych funkcji umysłowych (myślenia słowno-pojęciowego, wnioskowania i myślenia logicznego, przyczynowo-skutkowego, wyobraźni i myślenia przestrzennego itd.).

Komunikacja

Umiejętne czy nieumiejętne rozmowy mogą zbudować lub zniweczyć nasze poczynania biznesowe. A przecież w kontekście walki konkurencyjnej, wygrywają te firmy, które są w stanie sprostać różnorodnym oczekiwaniom klienta. Stąd skuteczne rozwijanie technik komunikowania się (a nie tylko wymiany informacji) daje szansę na zwiększenie zysku organizacji.

Mobbing

Szkolenie niniejsze dedykowane jest osobom zarządzającym pracownikami, osobom na stanowiskach kierowniczych, HR managerom, specjalistom ds. kadr, prawnikom i mediatorom wewnętrznym w organizacji.