Efektywne uczenie się

Warszaty-szkolenia z zakresu podnoszenia
efektywności uczenia się

Zajęcia mają charakter praktycznych warsztatów, w trakcie których uczestnik poznaje i wykonuje ćwiczenia pozwalające usprawnić potencjał intelektualny i możliwości poszczególnych funkcji umysłowych (myślenia słowno-pojęciowego, wnioskowania i myślenia logicznego, przyczynowo-skutkowego, wyobraźni i myślenia przestrzennego itd.).

Uczestnik warsztatów dowiaduje się na jakich zasad działa ich własny umysł, w jaki sposób przyswaja on i przetwarza informacje, co zapamiętuje najłatwiej. Wiedza taka stanowi absolutną podstawę efektywnej nauki. Najlepszą ściągawką z instrukcji obsługi mózgu są techniki uczenia się oparte na mnemotechnikach. Stąd  próba wyjścia (zapoznania się) z innymi sposobami trwałego zapamiętywania. Taka forma pracy pozwala wzbogacić własną strategię uczenia się oraz poszerzyć kalejdoskop dotychczasowych metod stymulowania się do wysiłku umysłowego. Zwykle zakres tematów obejmuje następujące zagadnienia, choć ostatecznie są one indywidualnie  doprecyzowane w zależności od potrzeb i oczekiwań uczestnika:

1. Koncentracja uwagi:

  • psychologiczne techniki koncentracji uwagi,
  • sposoby organizacja miejsca i formy pracy intelektualnej podnoszące czas i głębokość skupiania uwagi,
  • techniki relaksacyjne.

2. Skuteczne sposoby zapamiętywania:

  • rozumienie – osiąganie poziomu semantycznego,
  • porcjowanie, czyli grupowanie informacji,
  • mnemotechniki – zasady ich tworzenia;  sposoby wykorzystywania wyobraźni;
  • skuteczne metody utrwalania  śladu; zasady powtarzania materiału.

3. Czynniki pogarszające pamięć.

4. Ćwiczenia udoskonalające możliwości  intelektualne, w tym  koncentrację uwagi, myślenie logiczne, słowno-pojęciowe, fluencję słowną itp., czyli sposoby rozwijania zdolności umysłowych.

5. Szybkie czytanie – metody zwiększające tempo czytania.

6. Mind mapping – forma zarządzanie nauką  oraz skuteczne notowanie – aktywny odbiorca.