Mediatorzy

Ewa Iskierka-Kasperek

Z wykształcenia jest psychologiem. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania personelem, jest mediatorem. W swojej pracy zawodowej pełniła funkcje kierownicze w firmie finansowej, pracowała jako starszy konsultant w organizacji zajmującej się doradztwem personalnym, jak również jako główny specjalista ds. rozwoju, wdrażając rozwiązania w zakresie nowoczesnego zarządzania personelem.  Jednocześnie od  lat współpracuje z Niepubliczną Poradnią Psychologiczną Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Krakowie, z Advisory Group TEST Human Resources, z Centrum Otyłości i Zdrowia Rodziny. Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej. Prowadzi ponadto szkolenia z zakresu podnoszenia efektywności uczenia się,  komunikacji, mobbingu.

Kontakt: mediator@eiskierka.pl  tel.: 506 104 769

 
Katarzyna Bąbaś

Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, mediator, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez wykładowców z CUA, Columbus School of Law we współpracy z UJ. Specjalizuje się w problematyce prawa pracy, prawa własności intelektualnej, cywilnego i gospodarczego. Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych, negocjacjach, zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów, jak również przeprowadza audyty wewnętrzne mające na celu weryfikację poprawności stosowania przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy. Publikuje w czasopismach branżowych. Język angielski prawniczy potwierdzony certyfikatem TOLES Advanced. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy (otwarte oraz wewnętrzne).

Kontakt: kancelaria@katarzynababas.pl  tel.: 604 486 938