Mobbing

Mobbing

Szkolenie niniejsze dedykowane jest osobom zarządzającym pracownikami, osobom na stanowiskach kierowniczych, HR managerom, specjalistom ds. kadr, prawnikom i mediatorom wewnętrznym w organizacji.

Prowadzone jest przez psychologa i prawnika.

Po ukończeniu szkolenia zdobędą Państwo wiedzę w zakresie:

 • przyczyn pojawiania się zjawiska mobbingu w organizacji,
 • typowych działań mobbingowych oraz ich skutków dla organizacji i osób w niej pracujących,
 • charakterystyki mobberów i osób mobbingowanych – „portret psychologiczny”,
 • różnic między zwykłym konfliktem a konfliktem o charakterze mobbingu,
 • prawnej definicji mobbingu i jego kluczowych przesłanek,
 • obowiązków prawnych leżących po stronie pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi,
 • konsekwencji naruszenia obowiązku przeciwdziałania mobbingowi przez pracodawcę (w tym uprawnień pracownika związanych z naruszeniem tego obowiązku),
 • środków prawnych w celu obrony przed zarzutem nieprawdziwego mobbingu,
 • orzecznictwa sądowego w przedmiocie mobbingu.

Szkolenie pozwoli na zdobycie umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania i kwalifikowania konfliktów mogących potencjalnie przerodzić się w zjawisko mobbingu,
 • stosowania psychologicznych i prawnych narzędzi w zakresie kształtowania efektywnej polityki antymobbingowej – bezpieczna firma.