Strona Główna

Od 1995 roku, w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczną Polskiego Towarzystwa Dysleksji, diagnozuję u dorosłych, młodzieży i dzieci trudności w uczeniu się. Nazwanie i rozpoznanie problemu staje się często początkiem drogi w podnoszeniu umiejętności efektywnego i satysfakcjonującego uczenia się.

Poza tym obszarem pomagam osobom przeżywającym zawirowania w życiu, tym, którzy widzą potrzebę zmiany i samorozwoju. Mam doświadczenie pracy z osobami:

 

  • które maja niewielkie poczucie zadowolenia z podjętych zadań i ról życiowych,
  • z niską motywacją do działania i wysiłku intelektualnego,
  • którym zależy na poprawie samooceny i własnego obrazu siebie,
  • potrzebującymi uporać się z trudnymi doświadczeniami życiowymi,
  • cierpiącymi na bezsenność wynikającą z przeżywania stresu,
  • borykającymi się z zaburzeniami odżywiania i fobiami.

 

Równolegle, od lat współpracuję z firmami konsultingowymi, realizując dla firm projekty dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Zapraszam do korzystania z moich doświadczeń!

Ewa Iskierka-Kasperek