Badanie postaw i opinii pracowników

Badanie postaw i opinii pracowników

“Nie licz na to, że Twoi pracownicy zadowolą Twoich klientów, jeśli Ty jako pracodawca nie potrafisz zadowolić swych pracowników.”

Carla Paonessa

 

Metodą systematycznego pozyskiwania informacji zwrotnej o stanie funkcjonowania firmy w kontekście potrzeb, problemów zawodowych i nastrojów pracowników jest badanie ich opinii i postaw.
Wspieramy Państwa realizując następujące projekty badawcze:

 • diagnoza mocnych i słabych stron organizacji,
 • badanie poziomu satysfakcji z pracy,
 • ocena więzi zawodowych,
 • diagnoza stopnia identyfikacji z firmą,
 • efektywna współpraca,
 • analiza komunikacji,
 • percepcja zarządu,
 • percepcja bezpośrednich przełożonych,
 • diagnoza źródeł konfliktów interpersonalnych,
 • percepcja systemu wynagrodzeń,
 • analiza socjometryczna,
 • ocena stopnia zaangażowania i integracji z firmą.