Oferta mediacji

Usługa

Czas trwania

Mediacje
cywilne, gospodarcze, pracownicze, rodzinne
(roszczenia majątkowe)

  • do 3 h – pierwsze spotkanie*
  • do 1,5 h – kolejne   spotkania**

Mediacje
cywilne, gospodarcze, pracownicze, rodzinne(roszczenia niemajątkowe)

  • do 3 h – pierwsze spotkanie
  • do 1,5 h – kolejne spotkania

*Pierwsze spotkanie obejmuje:
spotkanie każdej ze stron z mediatorem (po około 30-45 min każde) oraz spotkanie wspólne stron razem z mediatorem (około 1,5 h).
**Kolejne spotkania są spotkaniami wspólnymi stron z mediatorem.

Cena

Do negocjacji