Cennik

Usługa

Czas trwania

Cena

Konsultacja psychologiczna

50 min

170 zł

Badanie psychologiczno-pedagogiczne

0d 3 – 4h

150 zł / każdą rozpoczętą godzinę
Pomoc psychologiczna w kryzysie

50 min

170 zł

Porada psychologiczna

50 min

170 zł

Honoraria za szkolenia i projekty dla firm ustalane są indywidualnie,
w zależności od zakresu realizowanych zagadnień.