Komunikacja

Szkolenie-warsztat -
Skuteczna komunikacja interpersonalna

Umiejętne czy nieumiejętne rozmowy mogą zbudować lub zniweczyć nasze poczynania biznesowe. A przecież w kontekście walki konkurencyjnej, wygrywają te firmy, które są w stanie sprostać różnorodnym oczekiwaniom klienta. Stąd skuteczne rozwijanie technik komunikowania się (a nie tylko wymiany informacji) daje szansę na zwiększenie zysku organizacji.
Po ukończeniu warsztatów uczestnicy podniosą poziom kompetencji w zakresie:

  • komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
  • budowanie efektywnych relacji,
  • sposobów łagodzenia konfliktów,
  • umiejętności odwoływania się do potrzeb klientów,
  • elastycznych zachowań w kontaktach z różnymi typami ludzi,
  • radzenia sobie w trudnych sytuacjach: presja, manipulacja itp.