Oferta dla firm

Rekrutacja i selekcja pracowników

Liderzy rynku doceniają znaczenie i wagę starannego doboru personelu we współczesnym zarządzaniu. Wiedzą, że skutki błędów popełnionych w procesie rekrutacji są dla firmy odczuwalne jeszcze przez długi czas po odejściu niewłaściwie dobranego pracownika.  Stąd, aby mieć pewność słusznego wyboru, wspieramy Państwa oferując optymalne warianty poszukiwań i procedur selekcji i doboru.

 

Badanie postaw i opinii pracowników 

Metodą systematycznego pozyskiwania informacji zwrotnej o stanie funkcjonowania firmy w kontekście potrzeb, problemów zawodowych i nastrojów pracowników jest badanie ich opinii i postaw. 

 

Diagnoza potencjału pracowników

Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę, iż zyskowność przedsiębiorstwa jest bezpośrednio powiązana z produktywnością kadry pracowniczej firmy. O poziomie tej produktywności decyduje przede wszystkim stopień, w jakim pracownicy są zaangażowani w to, co robią, ich motywacja do osiągania określonych celów oraz wysoka jakość pracy, jaką wykonują.  

 

Szczegóły przebiegu  i realizacji przedsięwzięć są precyzowane podczas wstępnych spotkań, by były dopasowane do potrzeb konkretnych firm.